Politika pro životní prostředí

Politika kvality spolu s politikou životního prostředí představují pro Scrigno referenční nástroj, který povede tuto společnost na cestě neustálých inovací a plnění stále náročnějších cílů. Udržitelnost se tedy stává jednou z hlavních hybných sil, a to i z hlediska environmentální a energetické náročnosti výrobních závodů.
Společnost Scrigno proto přijala systém environmentálního managementu založený na certifikaci ISO 14001: 2015, dosažené v roce 2021, a přijala systém myšlení založeného na zvažování rizik - risk-based thinking.

Na potvrzení citlivosti podniku vůči principům oběhového hospodářství byly procesy reorganizovány tak, aby sledovaly a dosáhly snížení spotřeby surovin a obalů, omezení odpadu a vyšší energetické účinnosti. Nakonec byly zavedeny provozní postupy k zajištění větší bezpečnosti osob v souladu s novou normou ISO 45001; nyní ve fázi dosažení.

A door on a better world

SCRIGNO je společnost, která se zabývá výrobou: uvědomujeme si, že naše ekonomické činnosti mají dopad na životní prostředí. Zároveň jsme také zodpovědnou společností, která hledí do budoucnosti. Proto jsme se rozhodli slíbit, že rozvoj naší společnosti bude dlouhodobě probíhat s ohledem na přírodu a blaho lidí.
V souladu s tímto závazkem jsme na začátku roku přijali manažera environmentálního managementu, který pracuje bok po boku s managementem implementace a realizace plánu udržitelnosti SCRIGNO.

Směr, který se odráží v každé oblasti podnikového života, se projevil v řadě projektů. "Inovace, snížení dopadu na životní prostředí, ochrana zdrojů a iniciativ ve prospěch komunity a začlenění jsou klíčovými prvky v procesu integrace kritérií ESG do naší organizace.
Náš styl řízení nám přinesl odměnu i v tak zvláštním roce, jako byl rok 2020, během kterého jsme se rozhodli implementovat plán růstu pro vnitřní linky spolu se značnými investicemi do inovací.